get-involved

O Agroinvest Fondaciji SrbijaAgroinvest Fondacija Srbija osnovana je 2011. godine. Rad Fondacije posvećen je dobrobiti dece Srbije, na prvom mestu one koje pripadaju ranjivim grupama dece.

Decenijska izloženost ratnim dejstvima, nasilju i nemaštini ostavili su doboki trag na živote dece i njihovih porodica. Zbog toga su u periodu produžene tranzicije neophodna dodatna sistemska briga i razvijene održive usluge socijalne zaštite za svu decu koja imaju potrebe za njima

Iako je pokrenuto nekoliko značajnih reformskih procesa na polju reforma socijalne zastite, puno izazova je i dalje pred svih akterima u polju socijalne zaštite. Nakon decenije reformi, I dalje postoji postoji izrazita potreba za prisustvom internacionalnih ogranizacija i fondova koji mogu da podrže rad kako organizacija civilnog društva kao pružaoca socijalnih usluga, tako i institucija socijalne zaštite kojima je potrebno osnaživanje za nove uloge u sistemu socijalne zastite.

 


Aktivnosti

f1m f2m f3m f4m f5m f6m


Agroinvest Fondacija je stalni partner World Vision-a. Osnovne aktivnosti Fondacije koje se sprovode u partnerstvu sa regionalnom kancelarijom World Vision-a u okviru projekta „Angažovanje sa Vladom za reformu socijalne zaštite za decu“ i Agroinvest Fond obuhvataju:

- podrška i osnaživanje Mreze organizacija za decu – MODS

- podrška i saradnja sa Pokrajnskim zavodom za socijalnu zaštitu na istraživanju o lokalnim uslugama
  socijalne zaštite za decu

- praćenje, prikupljanje podataka i istraživanja o reformama socijalne zaštite za decu u saradnji sa institucijama
  i civilnim sektorom

- podrška i saradnja sa Koalicijom organizija za decu šireg Regiona Crnog Mora - ChildPact


- Pokrajinski Zavod za socijalnu zaštitu uz podršku World Vision-a (programa koji u Srbiji sprovodi sa AgroInvest Fondacijom) završio istraživanje o uslugama socijalne zaštite za decu u dvanaest opština (Žitište, Čoka, Rekovac, Gornji Milanovac, Topola, Užice, Novi Sad, Pećinci, Aleksinac, Pirot, Prokuplje i Vlasotince).

Istraživanje je imalo za cilj analizu sistema lokalnih usluga za decu i doprinos postojećim naporima na unapređenju sistema socijalne zaštite. Koristeći se podacima iz opštinskih dokumenata, upitnika i sa fokus grupa održanih sa predstavnicima pružalaca usluga, lokalnih samouprava, javnih ustanova i OCD, analizirani su razvijenost usluga, diversifikacija usluga i pluralitet pružalaca, dostupnost i kvalitet, kapacitet za analizu potreba, planiranje i monitoring usluga itd.

Izveštaj sa istraživanja možete preuzeti na ovom linku LINK-pdf
Sažetak izveštaja na engleskom jeziku je dostupan na LINK-pdf

 

Our Partners

ADA amity-snaga-prijateljstva-logo BlueOrchard CKBBanka EFSE Incofin
KFW SGLogo resp OikoCredit logo

TripleJump

symbiotics-logo