Agroinvest Foundation

Naš pristup određivanju ciljeva

 

U određivanju ciljeva u obje države, kompanija se usredsređuje na ljude u seoskim područjima, koji su sa niskim  prihodima, siromašni, ali sa snažnim preduzetničkim duhom ’ koji teže stvaranju i vođenju sopstvenih malih poslovanja.


Ciljna grupa se definiše sljedećim elementima:


1. lokacijom i adresom – seoska domaćinstva.


2. prihodom iimovinom – domaćinstva sa niskim prihodima i siromašna domaćinstva.


3. izvorom prihoda – domaćinstva sa  djelatnostima mikro-poslovanja.


Ovi elementi su važni za definisanje naših ciljnih klijenata / klijentkinja, jer su oni u skladu sa našom misijom i vizijom, i takođe nam omogućavaju da stignemo do većeg broja klijenata / klijentkinja, što osigurava bolji kvalitet portfelja i bolje finansijske rezultate. 

 

 

Odabir ciljne grupe u Srbiji

Pri odabiru ciljne grupe u Srbiji, Agroinvest ne odstupa od svojih kriterijuma da pruža usluge samo i isključivo klijentima sa niskim prihodima, ali sa razvijenim preduzetničkim duhom, uglavnom sa ruralnih područja. Naša ciljna klijentela je odlučna u svojoj namjeri da sebi poboljša životni standard kroz odpočinjanje manjih privatnih poslova, kao i kroz unapređenje već postojećih malih biznisa.

Naši kreditni službenici su stalno na terenu i kroz direktnu, interaktivnu komunikaciju procjenjuju njihovu preduzetnost i kompetentnost da odpočnu sopstveni biznis i/ili da unaprijede već postojeći.

Sledeći svoju misiju - Za dobar život na selu! – pružamo podršku klijentima da izađu iz siromaštva.


Odabir ciljne grupe u Crnoj Gori

Ciljna grupa Monte Credit-a u Crnoj Gori čine siromašna domaćinstva i ona sa nižim primanjima, domaćinstva koja poseduju manji privatni posao, mikro preduzijeća koja se bave trgovinom, poljoprivrednom proizvodnjom/preradom/prodajom, manji i srednji proizvođači, kao i vlasnici skromnijih turističkih objekata.

Naše procedure su u skladu sa našim Kreditnim pravilnikom čiji je cilj da u potpunosti garantuje finansijsku dobrobit klijenta.

 

Our Partners

ADA amity-snaga-prijateljstva-logo BlueOrchard CKBBanka EFSE Incofin
KFW SGLogo resp OikoCredit logo

TripleJump

symbiotics-logo