Osnovni (Biznis kredit)

 

 

Agroinvest daje za vas preporuku, a partnerska banka odobrava dinarski kredit!
Osnovni biznis kredit namenjen je sitnim preduzetnicima, koji uglavnom žive u seoskim područjima i imaju posao sa potencijalom za razvoj i proširenje delatnosti koja im obezbedjuje ostvarenje dodatnih prihoda. Najčešće delatnosti su u oblastima  trgovine, proizvodnje i  uslugama.

 

 

KARAKTERISTIKE KREDITA OSNOVNI (BIZNIS KREDIT)
Partnerska banka: Societe General Bank
Valuta: RSD
Namena: osnovna i obrtna sredstva u trgovini, uslugama i proizvodnji
Minimalni iznos: 50.000,00 RSD
Maksimalni iznos za I ciklus: 200.000,00 RSD
Maksimalni iznos: 400.000,00 RSD
Period: od 3 do 24 meseci
Grejs period: /
Visina rate: Jednake
Maksimalan broj godina klijenta: 70 godina prvi ciklus, do 75 godina u visim ciklusima
Instrumenti obezbedjenja: Administrativna zabrana, žirant, lična menica i zaloga (jednostavnije garancije za ponovljene klijente)


Za detaljnije informacije o uslovima kredita, možete nas kontaktirati putem kontakt centra na telefon: 0800 040 400.