Edukativni kutak za klijente

Edukativni-kutak-2
Šta bi klijent trebao da uradi ukoliko je nezadovoljan?

Dragi naši klijenti, zapamtite da imate pravo da se žalite – iskoristite ovu mogućnost ukoliko za tim postoje potrebe. Agroinvest uvek očekuje vašu povratnu informaciju, tako da vas molimo da nam kažete ako niste zadovoljni ili imate neke predloge za poboljšanje naših usluga. U ugovoru u medjusobnoj saradnji sa Agoinvestom imate i naznacenu mogućnost da priložite svoje primedbe i to putem broj kontakt telefona Agroinvest koji se koriste za ove svrhe.

-        Postoji nekoliko kanala komunikacije kojim nas možete obavestiti o uzroku svog nezadovoljstva, i to:

-        Uvek iskoristite svoje pravo da se žalite, Vaše mišljenje nam pomaže u pružanju bolje usluge klijentima!


Kako sprečiti prezaduženost?

Ukoliko planirate da se dodatno zadužite a u cilju sprečavanja prezaduženosti možete se voditi sledećim savetima:

  • Napravite tačnu računicu o svojim mesečnim prihodima i troškovima

Ovo je neophodno kako bi ste bili sigurni da ćete nakon što se zadužite Vaše mesečne obaveze moći redovno da servisirate. Razlika između mesečnih prihoda i rashoda predstavlja Vašu mesečnu ušteđevinu. Obzirom da tokom perioda otplate može doći do promene ( povećanja ili smanjenja ) prihoda i rashoda maksimalan iznos mesečne rate nove pozajmice ne bi trebalo da prelazi 70% Vaše mesečne ušteđevine.

  • Pravilno odaberite finansijski proizvod koji Vam je potreban

Veoma je bitno da ne pozajmljujete više novca nego što Vam je zaista potrebno. U razgovoru  sa službenikom finansijske institucije možete odabrati proizvod koji najviše odgovara Vašim potrebama a u isto vreme ne preopterećuje Vaš budžet. U cilju izbegavanja dodatnih troškova, prilikom razmatranja, tražite od službenika da Vam pojasni sve elemente ponude koja se nalazi pred Vama.

  • Zadužujte se u valuti u kojoj primate zaradu

Kako bi ste izbegli razlike koje nastaju zbog kretanja kursa a koje mogu izazvati povećanje mesečne rate zadužuje se u dinarima. Ovakvim načinom zaduživanja već ste unapred upoznati sa iznosom mesečne rate bez obzira na kretanje kursa u periodu otplate pozajmice.

  • Otplatu vršite redovno prema planu koji ćete dobiti

Redovnom otplatom mesečnih obaveza izbegavate zaračunavanje zakonske zatezne kamate koja može dodatno povećati Vaše zaduženje. Odredite prioritete. Kašnjenje u otplati dovodi i do nagomilavanja obaveza koje je kasnije teže izmiriti. Takođe, kašnjenje u otplati može dovesti do toga da u budućem periodu izgubite mogućnost za nove pozajmice jer se svako kašnjenje u otplati duže od 60 dana evidentira u Kreditnom birou.

  • Ulažite

Dodatne pozajmice koristite za ulaganja u nešto što može povećati Vaša mesečna primanja. Izbegavajte dodatno zaduživanje radi nabavke stvari koje Vam nisu potrebne a koje će samo povećati Vaše troškove.

  • Štedite

Ukoliko već nemate štedni fond odmah oformte jedan. Ušteđevina može mnogo pomoći kada dođe do eventualnih finansijskih problema. 

 

  • Kupujte na rasprodajama,
  • Sačinite spisak za nabavku namirnica i čvrsto ga poštujte,
  • Izbegavajte odlazak na posao automobilom (ukoliko postoji mogućnost pešačite ili vozite bicikl),
  • Proverite listu obaveza koje mesečno plaćate. Smanjite pretplatu na telefon, internet  ili kablovsku prema Vašim potrebama ( npr. plaćate pretplatu za mobilni od 1500 rsd a svaki mesec trošite mnogo manje minuta – smanjite pretplatu na 1000 rsd )

Redukovanjem potrošnje prema datim predlozima možete oformiti Vaš štedni fond.