Agroinvest Foundation

Upravljanje socijalnim radom

 

 

Od samih početaka smo svoje aktivnos namijenili dugoročnim pozitivnim uticajima u zajednicama u kojima smo aktivni. Posvećeni smo poslovnoj etici koja doprinosi ekonomskom prosperitetu i poboljšanju života naših klijenata / klijentkinja, zaposlenih i njihovih porodica, lokalnih zajednica i društva u opštem smislu.

 

Odgovorni smo prema našim:

 

Klijentima / klijentkinjama
Svojim jednostavnim i stručnim uslugama poboljšavamo živote naših klijenata / klijentkinja. Cilj nam je da budemo  istiniti partneri u realizaciji razvojnih planova i isupnjenu potreba seoskih porodica.


Zaposleni
Pažljivim procesom odabira, biramo najbolje kandidate da postanu dio našeg tima. Održavajući snažnu organizacionu kulturu zasnovanu na vrijednostima koje vode naše ponašanje i djela, stvaramo  radni prostor u kome svaki pojedinac može da sikaže svoje potencijale  i u kome ohrabrujemo pro-aktivnost, učenje i stalno poboljšavanje poslovnih procesa.


Zajednice
Osluškujemo i reagujemo na specifične potrebe zajednica u kojima poslujemo. Podržavamo i prmovišemo odgovorno ponašanje koje donosi pozitivne promjene zajednici.


Životna sredina
Promovišemo odgovorno ponašanje prema životnoj sredini naših zaposlenih i klijenata / klijentkinja. Ohrabrujemo svoje klijente / klijentkinje da nabavljaju novu, savremenu poljoprivrednu opremu koja doprinosi djelotvornijem korišćenju priordnih resursa i smanjenju zagađenja. Promovišemo  korišćenje prerađenih materijala  i štedljivost.  Zdravo i bezbijedno životno okruženje je osnov za sva poboljšanja u društvu.

 

Kao socijalno poslovanje, primjenjujemo komercijalna sredstva za postizanje društvenih ciljeva. Postavljamo jasne ciljeve i pratimo  i procjenjujemo napredovanje prema njihovom postizanju.


Prevodimo svoju misiju i vrijednosti u jasne, mjerljive ciljeve. Izrađujemo i uvodimo sisteme koji naše poslovne procese prilagođavaju za postizanje i društvenih i finansijskih ciljeva, kao što su sljedeći:

 


ZAŠTITA POTROŠAČA

Agroinvest se priključio članstvu Pametne kampanje. Pametna kampanja je globalno nastojanje  za ujedinjenje mikrofinansijskih lidera oko zajedničkog cilja -  učiniti i održati svoje klijente / klijentkinje vodećom snagom u ovoj industriji. Ovo je moguće postići preko zaštite potrošača.  Agroinvest je uveo sljedeće principe zaštite potrošača:

Odgovarajući dizajn i pružanje proizvoda – proizvodi i kanali pružanja izrađeni tako da ne mogu naškoditi ciljnim klijentima / klijentkinjama. S obzirom na ovaj princip, Agroinvest je izradio tri proizvoda u Crnoj Gori i započeo izradu novih proizvoda u Srbiji.


Sprječavanje prezaduženosti –  Agroinvest je izradio mehanizam za analiziranje sposobnosti klijenta da otplati zajmove bez prezaduživanja. Kompanija koristi finansijske koeficijente tokom analiziranja zahtjeva za zajmove. 


Javnost – Agroinvest-ovi radni postupci jasno definišu da klijenti / klijentkinje moraju biti obaviješteni o zajamskim parametrima prije isplate zajma.

Odgovorno određivanje cijena – cijene se prilagođavaju ciljnom tržištu i odražavaju kvalitet pruženih usluga.


Ravnopravan tretman i poštovanje klijenata / klijentkinja -  zaposleni u Agroinvest-u treba da tretiraju klijete / klijentkinje sa poštovanjem i ravnopravno.


Privatnost podataka o klijentu / klijentkinji – Ovaj princip je definisan internim postupcima. Privatnost podataka pojedinačnih klijenata / klijentkinja poštuje se u skladu sa zakonima i propisima Srbije i Crne Gore.


Mehanizmi rješavanja prigovora  -  Agroinvest je u Crnoj Gori definisao politiku reklamacija i uveo besplatan telefonski broj za pritužbe komitenata i rješavanje problema. Broje je javan i nalazi se u svim brošurama i lecima kompanije. Izrada mehanizma za rješavanje prigovora u  Agroinvest-u u Srbiji je još u toku.
 


INSTRUMENT ZA PROCJENU SIROMAŠTVA (PAT)

PAT je jeftin instrument za procjenu stepena siromaštva klijenata / klijentkinja Agroinvest-a. Ovaj instrument je uveden u 14 Filijala  Agroinvest-a Srbija,  i obavljen je razgovor sa 381 nasumično odabranih klijenata / klijentkinja. PAT je prvi instrument za procjenu stepena siromaštva koji je  uveden u Agroinvest-u, čime je on zapravo pinirski projekat. Kako Agroinvest teži institucionalizaciji svoje društvene uspješnosti, ovaj instrument  ima ogromnu važnost za organizaciju i poboljšanje njene društvene uspješnosti.
 

ZADOVOLJSTVO KLIJENATA / KLIJENTKINJA I ANKETA O POVLAČENJU


Kako smo kompanija vođena misijom i orijentisana na klijenstku bazu, u velikoj mjeri želimo da čujemo informacije od svojih klijenata / klijentkinja, pa redovno sprovodimo anketu o zadovoljstvu klijenata / klijentkinja i o njihovom povlačenju i prema nalazima iz nakete nadgrađujemo naše usluge.


Ankete o zadovljstvu klijenata


Svakih šest mjeseci sprovodimo ankete o zadovoljstvu klijenata / klijentkinja u obje države. Pitanja se odnose na njihovo zadovoljstvo našim proizvodima, uslugama i odnosom sa našom kompanijom.


Prema ocjenu na skali od 1 do 7, vrlo smo ponosni da čak i u ovo vrijeme recesije imamo indeks zadovoljstva naših klijenata / klijentkinja od 78% i da su usluge klijentima / klijentkinjama i odnosi sa njima na vrlo visokom nivou, daleko iznad prosjeka. Bez obzira na to, trajno poboljšavamo i težimo poboljšanju zadovoljstva do 100%.

Ankete o povlačenju klijenata / klijentkinja

Anketu o  povlačenju klijenata / klijentkinja obavljama svaka tri mjeseca u obje zemlje. Rezultati ovih anketa pokazuju da su glavni razlozi za povlačenje klijenata / klijentkinja to što im više nijesu potrebni zajmovi i što “sada stoje na sopstvenim nogama”. Ipak, upitani šta će se desiti ako im zatreba zajam u budućnosti, glavni odgovor je bio da će nam se obratiti i da su spremni i voljni da naspreporuče svojim prijateljima i porodici.


 

 

Our Partners

ADA amity-snaga-prijateljstva-logo BlueOrchard CKBBanka EFSE Incofin
KFW SGLogo resp OikoCredit logo

TripleJump

symbiotics-logo