Agroinvest Foundation

DOBRODOŠLI U AGROINVEST HOLDING

 

Naše usluge imaju za cilj da podrže ekonomski napredak u nerazvijenim područjima. Kao ogranak VisionFond International, počeli smo da poslujemo 1999. godine, prvo u Crnoj Gori, a zatim smo poslovanje proširili i na Srbiju u 2001. godini.


Vision Fund International (osnovan od strane World Vision International) čine institucije u 42 zemalje širom sveta sa ukupnim portfoliom u iznosu od 373 miliona američkih dolara, sa više od 626,000 klijenata i stopom otplate kredita od 96,7%.


U Srbiji radimo kao posrednici između komercijalnih banaka i malih preduzetnika kojima je otežan direktan pristup kreditima, dok u Crnoj Gori nudimo preduzetničke kredite za one koji nemaju, ili imaju ograničen pristup kreditima komercijalnih banaka. Namena kredita su pokretanje i unapređenje malih biznisa, trgovina, usluge, poljoprivreda, rekonstrukcija i popravka poslovnih objekata, sve za male preduzetnike.

Većina naših klijenata koristi kredite za započinjanje sopstvenog biznisa, čime se otvaraju nova radna mesta za članove njihovih porodica. Više od polovine naših klijenata ostane sa nama tokom narednih kreditnih ciklusa, nakon što njihova poslovanja postanu održiva. Glavni deo našeg portfolia se koristi za poljoprivredu, ali uključuje i druge vrste malih preduzeća.

Preko 60% svih naših klijenata su žene. Žene, kao primarni staratelji porodice, koriste povećane prihode za dobrobit svoje dece.

 

 

 

 

Nagrade i ocene

aw1m aw2m aw3m aw4m


Mikrofinansijski centar je nagradio našu kompaniju za inovativan i originalan način kreditiranja kroz seoska udruženja, integraciju mikrofinansijskih aktivnosti sa socijalnom misijom, kao i za posvećenost društvenoodgovornom načinu rada.


Planet Rating nas je ocenio sa ocenom 4 (od 5) šta jasno potvrđuje nešu posvećenost društvenoodgovornim ciljevima, odgovornom menadžmentu i socijalnoj misiji.

Planet Rating je ocenio naše finansijske i institucionalne kapacitete ocenom A-, koristeći G.I.R.A.F.E. sistem ocenjivanja.

 

Our Partners

ADA amity-snaga-prijateljstva-logo BlueOrchard CKBBanka EFSE Incofin
KFW SGLogo resp OikoCredit logo

TripleJump

symbiotics-logo