Agroinvest Foundation

Crna Gora

 

Reginalna kancelarija Monte Credit-a se nalazi u Podgorici i vrši nadzor rada 8 poslovnih jedinica – 4 filijale (Podgorica, Berane, Niksic, i Budva) zajedno sa drugih 6 pod-kancelarija. (Pljevlja, Bijelo Polje, Mojkovac, Herceg Novi,Bar i Ulcinj).

Tokom poslednje 3 godine, a na osnovu detaljne analize kompanije, kao i finansijskih i tržišnih kretanja u zemlji, crnogorska kompanija je restruktuirana. Nakon restrukturiranja i unutrašnje reorganizacije u ljudskim resursima i operativnoj organizaciji, prirodan naredni korak je bila i eksterna izmena - rebrendiranje. Obe strategije su primenjene u poslovanju zbog održivosti i orjentisanosti kompanije klijentima.


Prestrukturiranje – na osnovu postavljenih kriterijuma, kao što su potencijalna veličina tržišta, broj trenutnih klijenata, lokacija kancelarija i ruralna penetracije, Podgorica, Berane, Nikšić i Budva su ostale poslovne jedinice dok su ostale postale satelitske kancelarije pod njihovim upravljanjem i administracijom. Upravljačka struktura se sastoji od jednog operativnog menadžera, koji nadgleda rad menadžera filijala i izveštavaju direktora za Crnu Goru. Kako bi kompanija postala operativnija, kako bi se obezbedila ravnomerna raspodela posla i da bi postojala efektivnija kontrola, sektor rizik, pravna služba i služba naplate, naplata kredita i administracija su centralizovane. Istovremeno, zbog uvođenja profesionalnih principa ljudskih resursa, za strateške pozicije su angažovani kvalifikovani profesionalci.

Za više detalja, pogledati organizacionu kartu.
Office Address Telephone
PODGORICA
(Regional and Branch)

Moskovska 93, 81000 Podgorica

+382 20 643 455
PODGORICA
(Branch office)

Dalmatinska 2, 81000 Podgorica

 +382 20 643520, +382 20643521
BERANE (Branch)

Polimska P+7, 84 300 Berane

051/ 230 290, 20 20 27

MOJKOVAC (sub-office)

Trg Ljubomira Bakoca, 84205 Mojkovac

050/ 470 102, 067 202 026

NIKŠIĆ  (Branch)

Alekse Backovica S 115, 81400 Nikšić

040/ 220 008, 067 202 025

PLJEVLJA (sub-office) III Sandžačke bb, 89000 Pljevlja

052/ 300 320, 067/ 202 029

BAR (Branch) Jovana Tomaševića E-5, zgrada ''Crnotravac'',
85000 Bar

030/ 315 995, 067 212 050

BUDVA (Branch)

Rozino bb, 86000 Budva

033/403 512, 067/ 212 050

HERCEG NOVI (sub-office)

Njegoseva 136, 85340 Herceg Novi

031/ 580 565,  067 212 080

 

Our Partners

ADA amity-snaga-prijateljstva-logo BlueOrchard CKBBanka EFSE Incofin
KFW SGLogo resp OikoCredit logo

TripleJump

symbiotics-logo