Kao deo VisionFund International-a, počeli smo sa radom u Srbiji 2005. godine. Naše usluge imaju za cilj da pomognu ekonomski razvoj nerazvijenih regiona.

Naša misija

Osnaživanje seoskih porodica putem pružanja visoko-kvalitetnih usluga i kroz socijalne programe.

Naša vizija

Za dobar život na selu!

Direktan socijalni uticaj
Kontaktirajte nas