logo

Naše Operacije su pre svega fokusirane na ljude u ruralnim oblastima, sa niskim prihodima, koji su siromašni, ali koji poseduju jak preduzetnički duh – koji teže da stvore i da pokrenu sopstveni mali biznis.

AgroInvest podržava pokretanje i razvoj malog biznisa, zanatskih radnji, uslužnih i poljoprivrednih delatnosti, na području Republike Srbije, bilo da je biznis registrovan ili ne. Ciljna grupa klijenata su domaćinstva sa niskim prihodima, žene, osobe sa invaliditetom i lica čiji biznis ili otvara nova ili održava postojeća radna mesta.

Direktan socijalni uticaj
Kontaktirajte nas