logo

Socijalni uticaj

Od samog početka smo usmereni na dugotrajni pozitivan uticaj na društvo u kojem poslujemo. Posvećeni smo poslovnoj etici koja doprinosi ekonomskom prosperitetu i poboljšanju uslova života naših klijenata, naših zaposlenih i njihovih porodica, kao i lokalnih zajednica i društva u celini. Odgovorni smo prema klijentima, zaposlenima, lokalnoj zajednici, životnoj sredini.

Naša misija u Srbiji je „socijalni jastuk“ za one koji imaju dobru ideju, spremnost da rade i da privređuju, a kojima nedostaje podrška da to i ostvare.

  • Socijalno osnaživanje
  • Povećano samopouzdanje
  • Mogućnost da budete gospodar svog života
  • Ekonomsko osnaživanje
  • Boljitak porodice
Direktan socijalni uticaj

Nakon detaljnog i dugotrajnog procesa u okviru kojeg je sagledan svaki segment poslovanja, AgroInvest je zvanično dobio sertifikaciju o etičkom poslovanju koju izdaje EU komisija. Ova sertifikacija važi naredne tri godine i predstavlja zvaničnu potvrdu najvećih instanci da AgroInvest radi u skladu sa najvišim etičkim principima poslovanja.

Pogledaj sertifikat
Kontaktirajte nas